AED LOCATIES

Elke dag staan ruim 250 inwoners van de Gemeente Harlingen klaar als reanimatie-burgerhulpverlener. Deze inwoners kunnen elk moment worden opgeroepen om iemand in hun nabijheid te reanimeren of om een AED op te halen en in te zetten. Bijna de hele gemeente Harlingen is gedekt door een netwerk van AED’s