Balklandpark-Noord

Zuidergrachtswal | Harlingen |

Het Balklandpark Noord is een aantrekkelijk parkdeel waarin de dubbelfunctie van mens en natuur centraal staat. De biodiversiteit staat voorop, de bezoeker als gast in een natuurlijke omgeving. Het park wordt een uniek onderdeel van een of meerdere wandelroutes door de stad en biedt een podium voor groene burgerinitiatieven. Het park heeft een sterk thematisch karakter wat zich uitstekend leent voor educatie waaronder praktijkopdrachten van lagere scholen. Kinderen kunnen op ontdekkingsreis en er is natuurlijke aanleiding om te bewegen. Een ecologisch stadspark is uniek voor Harlingen, het draagt bij aan de biodiversiteit en zal continue in beweging zijn.
De betrokken- en verbondenheid van de omwonenden staan aan de basis om het park tot een succes te maken en zullen ervoor zorgen dat er weinig kans is op overlast en verpaupering.