De dijktrappen

Westerzeedijk

De trap bij de Stenen Man is vanaf de dijk aangesloten op de wandelcorridor over de parkeerplaats op de nieuwe entree van het Balklandpark. De trap krijgt de vorm van een tribune en vertelt daarmee de historische ontwikkeling van de dijk en de verhogingen in afgelopen decennia. Naast de trap bij de Stenen Man liggen gedenkstenen van de dijkverhogingen die hebben plaatsgevonden. Op deze stenen staat aangegeven waar vroeger de krun (kruin) van de dijk lag. Deze stenen zijn nu niet altijd goed te zien, omdat ze verborgen zijn onder het gras. Met de nieuwe trap komt daar straks verandering in. De hoogtes van de kruinen worden zichtbaar gemaakt in de trap bij de Stenen Man