11Fountains De Walvis

Nieuwe Willemshaven 1 | 8862 PK Harlingen

Eens was de walvis het voorwerp van handel, maar voor romantici symboliseerde hij ook de sublieme krachten van de zee. Tegenwoordig zijn walvissen het slachtoffer van de menselijke almacht en controle over alle levensvormen. Deze grootse dieren, die nooit in de Waddenzee thuishoorden, stranden tegenwoordig in ondiepe wateren. In plaats van op ze te jagen, streeft men er nu naar om ze te redden. De fontein, een natuurgetrouwe potvis in de haven, verwijst hiernaar. Deze levensechte potvis ligt bij de Zuiderpier als verdwaald, maar de krachtige waterstraal die hij op onregelmatige momenten omhoog spuit, wijst erop dat hij wel degelijk in leven is.