Hegewiersterfjild

53°09’00.7″N 5°24’55.9″E  Tussen harlingen en Kimswerd

Welkom in het Hegewiersterfjild
Het Hegewiersterfjild is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto’s, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook het visdiefje en steltlopers zoals kleine plevier en kluut bevolken dit natte gebied in grote aantallen.

De aantallen van deze bovengenoemde soorten nemen nog elk jaar toe. Vanuit de vogelkijkhut in het gebied is een kolonie van visdiefjes en kluten goed te bekijken. In het najaar jaagt de slechtvalk op smienten en goudplevieren. De kolgans en brandgans weten het gebied in de winter goed te vinden. Het gebied is dan ook het hele jaar door een waar vogelparadijs.