KNRM

Dokkade 3 | 8861 NZ Harlingen |  0517 430 555| station@harlingen.knrm.nl

KNRM station Harlingen
Iedere dinsdagavond, vanaf 19:15 uur zijn de Harlinger vrijwilligers in het boothuis aanwezig.